Tașnic Mihai

Tașnic Mihai

Medic cardiolog-intervenționist

Domenii de interes profesional:

  • Cardiologia intervențională
  • Diagnosticul angiografic
  • Stentare
  • Cateterismul cardiac
  • Intervenții minim invazive la nivelul inimii și a vaselor periferice
  • Închiderea minim invazivă a defectelor cardiace înnăscute
  • Pacienți cu infarct miocardic acut și alte manifestări ale cardiopatiei ischemice
  • Pacienți cu insuficiență cardiacă​
Studii:

2016-prezent: Doctorat în cardiologie, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
2011-2015: Rezidenţiat în cardiologie, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
2005-2011: Facultatea de medicină generală, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova

Experienţă profesională:

2018-prezent: Manager al Departamentului de Cardiologie și Cardiologie intervențională, cardiolog intervenționist, Spitalul Internațional Medpark, Chişinău, Republica Moldova
​2016-prezent: Membru al echipei de rezolvare invazivă de urgență a infarctului miocardic acut, Activitate în cadrul sălii de cateterism cardiac, Spitalul Internațional Medpark, Chişinău, Republica Moldova
2015-2018: Medic cardiolog, Șef al departamentului Medicină de urgență, Spitalul Internațional Medpark, Chişinău, Republica Moldova
2014: Medic cardiolog pe echipa specializată de cardiologie, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă, Chişinău, Republica Moldova
​2013-2014: Medic cardiolog în cadrul Blocului de Terapie intensivă a secţiei de Cardiologie, IMSP Spitalul Clinic Feroviar, Chişinău, Republica Moldova
2012-2014: Cercetător ştiinţific stagiar în cadrul Laboratorului Cardiologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, Republica Moldova
2012-2013: Medic de urgenţă, profil general, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă, Chişinău, Republica Moldova
​2011-prezent: Asistent universitar la catedra “Anatomia Omului”, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova
2010-2011, 2013: Lector la catedra “Biologie Moleculară şi Genetică umană”, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova

Experiență clinică:

A efectuat peste 400 de angioplastii coronariene, inclusiv proceduri complexe la pacienți cu infarct miocardic acut și peste 500 de coronarografii diagnostice. Posedă și efectuează metodele de diagnostic cardiologic: ecocardiografia, testul de efort, holter monitoring.

Formare continuă:

2017: Seminarele Salzburg Weill Cornell Seminar, Metabolismul lipidic, Salzburg, Austria
2017: Curs Medtronic în cardiologie intervenţională: Complex coronary procedures, Budapesta, Ungaria
2017: Participant cu raport științific la Congresul  European de Cardiologie, Barcelona, Spania
2017: Cea de-a III-a Conferință Europeană de Intervenţie Endovasculară și Cardiologică, Atena, Grecia
2017: Curs în cardiologia intervențională „EURO PCR-2017", Paris, Franța
2016: Seminarele Salzburg Weill Cornell Seminar, Metabolismul lipidic, Austria
2016: Curs: Noile frontiere în cardiologia intervenţională, curs satelit: Ultrasonografie intracoronariană, CT angio a arterelor coronariene”, Kracow, Polonia
2016: Seminarele Salzburg Weill Cornell Seminar, Cardiologie, Austria
2016: Cursul PCR Peripheral, Milan, Italia
2016: Cursuri organizate în cadrul Conferinței europene de cardiologie intervențională și chirurgie endovasculara, Atena, Grecia
2016: Cea de-a II-a Conferință Europeană de Intervenţie Endovasculară și Cardiologică, Atena, Grecia
2015: Cursuri Online de tip Masterclas în cadrul Universităţii de Medicină din Vienna, organizate de Societatea austriacă ecocardiografie, 123 Sonography "Transthoracic Echocardiography Course ", recunoscută de EBAC
2015: Curs organizat de Societatea română de cardiologie: Revascularizarea în STEMI/nonSTEMI, București, România
2015: Curs organizat de Societatea europeană de cardiologie "Echocardiography for trainees teaching course", Antalia, Turcia
2011: Workshop organizat în cadrul programului Cadru 7 – FP7 Atelier de scriere a propunerilor, Pregătirea integrării Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare și în cadrul Programului-cadru al C & D comunitar pe baza excelenței științifice, Chișinău, Republica Moldova
**Participant în calitate de raportor în 40 de foruri științifice din țară și de peste hotare
**Participant la numeroase reuniuni științifice în Moldova, Grecia, Italia, Germania, Belorus, Ucraina, România, Bulgaria,  fiind apreciat cu diplome de gradul I şi II.

Premii: 

2011: Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova pentru performanţe academice, activism civic, implicare eficientă în activităţi extracuriculare
2010: Bursa guvernului
2010: Bursa: Nicomed-Resurse de aur în medicină

Publicații:

Autor şi coautor a peste 50 de publicaţii, deținător a 3 certificate de inovator în medicină.

Membru al: 

2017-prezent: Societatea Europeană de Cardiologie
2017-prezent: Asociația Americană a Inimii
2016-prezent: Asociația Europeană a Intervențiilor Cardiovasculare Percutanate (EAPCI)
2016-prezent:  Asociația Europeană de Imagistică CardioVasculară (EACVI)
2016-prezent: Grupul de lucru pentru dezvoltare. Anatomie și patologie
2016-prezent: Consiliul ESC privind accidentul vascular cerebral

Limbi cunoscute:

Româna, rusa, engleza, franceza